In tijden van een economische recessie komen de IT budgetten als eerste onder druk te staan. Als gevolg daarvan wordt er aanmerkelijk kritischer gekeken naar waaraan geld wordt uitgegeven en vooral ook aan wie.

Door Wim Groenendaal | Logica

Tot voor kort deed mijn buurvrouw de dagelijkse boodschappen altijd bij haar favoriete supermarkt, dat was haar vaste leverancier voor de dagelijkse behoeften. Tegenwoordig komt ze daar zo veel niet meer. Ze gaat nu naar de markt, waar ze dezelfde producten tegen een lagere prijs kan krijgen. Mijn buurvrouw gaat tegenwoordig ‘shoppen’, op zoek naar een betere prijs/kwaliteit verhouding.

Binnen IT zien we hetzelfde gebeuren. Doordat de IT-budgetten onder druk staan, is het niet langer vanzelfsprekend dat producten en diensten van de huisleverancier worden aangeschaft. Er wordt meer en meer gekeken naar alternatieven.

Internet
Het internet speelt hierbij een grote rol. Door gebruik te maken van zogenaamde ‘open calls’ worden aanvragen op het internet gepubliceerd en elke geïnteresseerde leverancier kan er op reageren. Door de daardoor toegenomen concurrentie komen de prijzen onder druk te staan. Het meest bekende voorbeeld hiervan is waarschijnlijk TenderNed, het toekomstige portaal voor aanbestedingen vanuit de overheid.

Binnen een aantal jaren zal het niet meer alleen gaan over producten en diensten maar ook over bemensing. Immers, de vaste personeelskosten in IT projecten vormen een substantieel deel van de totale kosten en kunnen aanzienlijk omlaag door meer gebruik te maken van een variabele bemensing. Met andere woorden: een bedrijf huurt mensen alleen in voor de tijd dat ze nodig zijn. De verwachting is dat over een jaar of vijf flexibele bemensing een geaccepteerd business model is en dat tenminste 50 procent van de grote bedrijven er gebruik van zullen maken.

Open aanbestedingen en flexibele bemensing zijn kostenbesparende maatregelen die in toenemende mate populair worden. Er zitten echter nog wel een paar addertjes onder het gras.

Betrouwbaarheid
Het is een interessant idee om een aanvraag voor een product of dienst via het internet openbaar te maken, maar wat nu als er, zeg, vijfhonderd reacties opkomen? En wat weet u over de bedrijven zelf, zoals hun kennis, betrouwbaarheid en kwaliteit? En als we praten over de variabele bemensing krijgen we ook te maken met aanvullende vraagstukken als: continuïteit en beschikbaarheid.

Als het idee van open aanbestedingen en flexibele bemensing voor u een interessante optie is, is het belangrijk de organisatie daarop aan te passen met een team van mensen die erop toezien dat u uiteindelijk de kwaliteit krijgt die u nodig heeft, zoals mijn buurvrouw vroeger in haar supermarkt.

Wim Groenendaal is Principal IT Consultant bij Logica Management Consulting