De industriële productie begint weer aan te trekken. Tijd om weer in grondstoffen te investeren?

Door Danny Geerken | Het Haags Effektenkantoor

Volgens Nouriel Roubini, a.k.a. “doctor doom”, de man die de kredietcrisis voorspelde maakt de recessie langzamerhand weer plaats voor economische groei. Als gevolg hiervan verwacht hij dat de prijzen van grondstoffen zullen stijgen tot in 2010. Ook bellenblazer Alan Greenspan denkt dat de crisis bijna ten einde is.

Mijnen
Toen de wereldeconomie in het najaar van 2008 ineenzakte zijn de prijzen van belangrijke grondstoffen zoals metalen en olie, door een complete vraaguitval in de industrie, fors gedaald. Producenten zoals mijnbouwers pasten zich snel aan de nieuwe werkelijkheid aan en namen maatregelen zoals het uitstellen van investeringsplannen en het sluiten van mijnen.

Er is inmiddels weer plaats voor optimisme. Zoals mijn kantoorgenoot Fred Huibers enkele weken geleden reeds opmerkte trekt de industriële productie weer aan in de VS en massieve stimuleringsmaatregelen van overheden beginnen effect te sorteren.

Koper
Het optimisme vertaalt zich in oplopende aandelenkoersen op de financiële markten. Ook de prijzen van grondstoffen zijn de laatste maanden fors gestegen. Zo steeg de prijs van koper met 100 procent. Wie aan grondstoffen denkt als beleggingscategorie kan niet om China heen.

De vorige commodity boom kan voor een groot deel op het conto van de enorme vraag vanuit de fabriek van de wereld, China, worden toegeschreven. De Chinese overheid tracht, nadat de vraag naar in China geproduceerde goederen vanuit de rest van de wereld fors afnam, de binnenlandse economie te stimuleren door grootschalige infrastructurele projecten op te zetten. Hier zit echter ook een keerzijde aan.

Schaarste
Volgens Chinakenner Stephen Roach leidt dit soms tot wegen die gaan van niks naar nergens. Desalniettemin leidt dit tot een hernieuwde vraag naar grondstoffen. Als gevolg van de vraaguitval is winning van grondstoffen op een laag pitje gezet door de producenten hetgeen schaarste veroorzaakt.

Een belegger die net als wij gelooft in een herstel van de economie en een verdere stijging van de gronstoffenprijzen kan op verschillende manieren in grondstoffen beleggen. Je kan olie opslaan in je zwembad maar gelukkig zijn er makkelijkere manieren.

Je kunt via zogenaamde ETF’s beleggen in een mandje van grondstoffen of via een beleggingsfonds in ondernemingen actief zijn in grondstoffen of diensten verlenen aan dit soort ondernemingen.

Wij hebben een voorkeur voor een beleggingsfonds omdat grondstoffen geen direct rendement opleveren en veel bedrijven met een hefboom kunnen profiteren van een stijgende grondstoffenprijzen. Een voorbeeld hier van is het Carmignac Portfolio Commodities fonds.