AMSTERDAM - Het is IJsland niet gelukt de afwikkeling van de ondergang van spaarbank Icesave in Nederland naar zich toe te trekken. De rechtbank in Amsterdam heeft donderdag een verzoek van de hand gewezen om de noodregeling bij Icesave op te heffen.

Dat betekent dat de twee Nederlandse bewindvoerders hun werk bij Icesave kunnen voortzetten.

Toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) vroeg in oktober vorig jaar een noodregeling aan voor Icesave, nadat gebleken was dat de IJslandse moeder Landsbanki in grote financiële moeilijkheden verkeerde. Het gevolg van de noodregeling was dat twee bewindvoerders werden aangesteld die de ondergang van Icesave in Nederland moeten afwikkelen.

Landsbanki
Landsbanki, dat overeind is gehouden door de IJslandse overheid, had een rechtszaak aangespannen om een einde te maken aan de noodregeling, die nog altijd van kracht is. De rechtbank in Amsterdam ziet echter geen reden om de regeling te beëindigen.

Landsbanki vindt dat de huidige gang van zaken een efficiënte afronding van de problemen bij de bank in de weg staat, mede omdat de Nederlandse bewindvoerders voor verwarring zouden zorgen. Ook zouden de bewindvoerders te veel kosten maken.

Rechter
De rechters gaan niet mee met die redenering. ''Van verwarring lijkt, zoals DNB ook heeft aangegeven, niet of nauwelijks sprake te zijn'', schrijven zij in hun beschikking.

De rechtbank gelooft ook niet dat IJsland de boedel van Icesave goedkoper kan afwikkelen dan Nederlandse bewindvoerders. Bovendien moet het tweetal aan de rechter-commissaris verantwoording afleggen over de gemaakte kosten, waarmee onnodige uitgaven worden voorkomen.