AMSTERDAM - Biobrandstoffen zijn ongeschikt voor de auto-industrie. Het duurt misschien nog een eeuw voor biobrandstoffen gebruikt kunnen worden voor auto's, en tegen die tijd zijn er meer alternatieve brandstoffen voorhanden, stelt hoogleraar Milieukunde Lucas Reijnders.

Biobrandstoffen bestaan uit plantaardig of dierlijk materiaal, zoals suikers, vetten en houtachtige materialen van planten. Het ministerie van Vrom noemt biobrandstoffen 'een duurzaam alternatief voor benzine of diesel'.

Reijnders bestrijdt dit. "Ik verwacht dat binnen het tijdsbestek dat nodig is om een duurzame productie van biobrandstof te ontwikkelen, de vraag ernaar vanuit het wegtransport inmiddels is verdwenen." De hoogleraar verwacht meer elektriciteit en waterstof als alternatief voor benzine en diesel.

Productie
Bovendien stelt de wetenschapper dat de productie van biobrandstoffen vaak niet duurzaam is. Zo gaat het vaak ten koste van de lokale biodiversiteit en komt er CO2 vrij als gevolg van de aanleg van de biobrandstofplantages.

Biobrandstof is al langer omstreden. Uit studies van de Verenigde Naties bleek dat de Verenigde Staten en de Europese Unie met hun productie van biobrandstof de grootste veroorzakers van het voedselprobleem in de wereld zijn. Dat blijkt volgens de Verenigde Naties uit recente studies. De grond voor de productie van biobrandstof wordt niet meer gebruikt voor voedselproductie.

Doelstelling
Minister van Milieu Jacqueline Cramer (PvdA) verlaagt in oktober haar doelstelling voor biobrandstoffen. Het streven was dat dit jaar 4,5 procent van alle brandstoffen zou bestaan uit biobrandstof, zoals bijvoorbeeld biodiesel uit koolzaadolie of alcohol uit suikerbieten. Dit percentage werd verlaagd naar 3,74 procent. Ook de doelstelling voor 2010 werd verlaagd van 5,75 naar 4 procent.

De reden voor dit besluit zijn zorgen over de effectiviteit en duurzaamheid van de biobrandstoffen. Die zouden kunnen leiden tot een belemmering van de wereldwijde voedselproductie, stelde Cramer.