AMSTERDAM - Verzekeraar Aegon hoeft zijn balans over 2007 niet aan te passen. De Ondernemingskamer bij het gerechtshof in Amsterdam heeft een verzoek daartoe van de stichting Belangenbehartiging Pensioengerechtigden van de Vervoer- en Havenbedrijven woensdag afgewezen.

Volgens de stichting had Aegon ten onrechte een bedrag als eigen vermogen opgevoerd dat was bestemd voor de havenpensioenen. Maar de Ondernemingskamer vindt dat dat zogenoemde ''beklemd vermogen'' als eigen vermogen mag worden gezien. Het moet wel beschikbaar blijven voor de havenwerkers.

Dat laatste was ook niet aan de orde, aldus een woordvoerder van Aegon die tevreden is met de uitspraak. ''Dat was al van meet af aan bekend.''

Optas
Aegon nam in 2007 het havenpensioenfonds over van de stichting Optas. De verzekeraar raakte zo betrokken bij het conflict over het beklemde vermogen, een gespaarde buffer, die nu ruim 770 miljoen euro euro groot is. Volgens de stichting is dat geld van de havenwerkers.

Hoewel de rechter het verzoek van BPHV afwees, zag Ton Jansen van de stichting wel een lichtpuntje in de uitspraak. Want de rechter zei ook dat niet kan worden uitgesloten dat het bestuur van de stichting Optas het geld dat zij voor de verkoop van het pensioenfonds had gekregen (1,5 miljard euro), zou moeten gebruiken voor het oorspronkelijke doel: het vervoer en havenbedrijven en hun (voormalige) werknemers.

Rechtbank
Dat het volgens de inmiddels gewijzigde statuten nu bestemd is voor culturele doeleinden, doet daar niets aan af.

Maar het is niet aan de ondernemingskamer daarover een oordeel te vellen, maar aan de rechtbank in Den Haag. Die doet in deze zaak op 27 augustus uitspraak.