DEN HAAG - Minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) maakt misbruik van de crisis om zijn 'hervormingsagenda' door te drukken. Dat stellen voorzitters Henk van der Kolk van FNV Bondgenoten, Jaap Jongejan van CNV Bedrijvenbond en andere vakbondsprominenten maandag in een ingezonden brief in de Volkskrant.

De vakbondsleiders vinden dat Donner de recessie heeft aangegrepen om de rechtspositie van werknemers te verzwakken. Voorstellen die eerder op onvoldoende politieke steun konden rekenen, worden volgens de bonden door de minister nu alsnog afgestoft.

Een van de pijnpunten is het verruimen van het zogeheten onmisbaarheidcriterium, waardoor werkgevers bij ontslagrondes 'onmisbare' werknemers makkelijker aan kunnen houden. Dit leidt tot de vakbondsleiders tot ''willekeur bij ontslag''. Ook gaf Donner bedrijven tot woede van de bonden het groene licht om werknemers tot 27 jaar langer op een tijdelijk contract te laten werken.

Volgens de vakbondsleiders vormen de voordurende kleine veranderingen samen een significante verslechtering van de positie van werknemers.