AMSTERDAM - De wereldwijde kredietcrisis heeft overheden tot nu toe ruim 10 biljoen dollar gekost. Dat blijkt uit een rapport van het Internationale Monetaire Fonds (IMF) waar de BBC over bericht.

De rijke landen hebben tezamen 9,2 biljoen dollar in de financiële sector gestoken. Voor de opkomende economieën ligt dat bedrag op 1,6 biljoen dollar. De kosten behelsen onder meer kapitaalinjecties, garanties en de aankoop van bezittingen.

Hoewel regeringen waarschijnlijk het grootste gedeelte van deze bedragen weer terugkrijgen wanneer de economie herstelt, zullen er toch grote tekorten overblijven.

Begrotingstekort
Volgens het IMF zullen de rijke G20-landen dit jaar uitkomen op een gemiddeld begrotingstekort van 10,2 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Voor de meeste landen is dit het grootste tekort sinds de Tweede Wereldoorlog.

De oplopende begrotingstekorten worden veroorzaakt door een combinatie van de recessie en de stimuleringsmaatregelen die sommige overheden hebben genomen om de economie aan te zwengelen.

Effect
De stevige investeringen lijken in ieder geval niet tevergeefs te zijn geweest. Volgens het IMF hebben de maatregelen een groot effect gehad op het beperken van de ernst van de recessie.

De G20-landen zullen tijdens een bijeenkomst in september opnieuw de situatie van de wereldeconomie bespreken en de effectiviteit van stimuleringsmaatregelen bekijken.