DEN HAAG - Het aantal mensen met een rechtsbijstandsverzekering is sterk toegenomen. Vorig jaar had 48 procent van de huishoudens zo'n verzekering tegen nog geen 43 procent in 2006.

Dit blijkt uit de jaarlijkse publicatie Verzekerd van Cijfers van het Verbond van Verzekeraars. Een woordvoerder van het verbond vermoedt dat de stijging veroorzaakt is door de onzekere economische situatie.

De rechtsbijstandsverzekeringen zijn vooral in trek bij gezinnen met kinderen onder de 18 jaar. Van die huishoudens had vorig jaar 58 procent zo'n verzekering, tegenover 51,5 procent in 2006.

Ontslag
Rechtsbijstandsverzekeringen kunnen onder meer van belang zijn bij ontslag, maar ook bij schade die wordt aangericht door kinderen of bij procedures tegen bedrijven wegens wanprestatie.

Uit de publicatie blijkt ook dat de consument voor een gangbaar pakket van schadeverzekeringen vorig jaar niet duurder uit was dan een jaar eerder.