DEN HAAG - Een groot onderzoek van de NMa naar de prijsvorming in de glastuinbouw heeft grote verbazing gewekt bij LTO-Nederland. De kartelwaakhond bezocht acht afzetorganisaties van groente en fruit.

''Ons land telt in totaal 22 verenigingen van telers, waarin zij de krachten bundelen bij de afzet van de produkten. Dat kan niet voorkomen dat de tuinders door de organisaties van de supermarkten tegen elkaar worden uitgespeeld. Daardoor is nu sprake van verdere schaalvergroting bij de verenigingen van de tuinders. Daarbij worden de Europese regels rond mededinging in acht genomen'', zegt voorzitter Nico van Ruiten van LTO-Glaskracht, dat opkomt voor de belangen van de glastuinders.

Samenwerking
Hij wijst erop dat ook minister Gerda Verburg (LNV) gewezen heeft op het belang van meer samenwerking tussen tuinders onderling. Volgens hem hebben de invallen van de NMa geleid tot grote onrust bij de tuinders en komen die op een moment dat ze grote moeite hebben om het hoofd boven het water te houden.

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft deze week niet alleen bedrijven bezocht, maar ook een aantal ondernemingen in de sector om nadere inlichtingen gevraagd. Bij de bezoeken aan de bedrijven werden 65 medewerkers ingezet, meer dan gebruikelijk bij dit soort onderzoeken. Eerder deze week ging de Belgische mededingingsautoriteit op bezoek bij veilingen in Vlaanderen.

Aandachtsveld
Volgens de NMa is het economisch belang van de groente- en fruitsector groot, gezien de omzet van 12 miljard euro per jaar. De mededingingsautoriteit ziet de sector als een ''belangrijk aandachtsveld'', omdat er veel samenwerkingsverbanden zijn. Dat zou een verhoogd risico met zich brengen om afspraken te maken over prijzen of het verdelen van de markt.

Of de bedrijven daadwerkelijk onder één hoedje hebben gespeeld, is nog lang niet duidelijk. De NMa waagt zich niet aan uitspraak over de duur van het onderzoek. Als de kartelwaakhond een redelijk vermoeden heeft van overtreding van de wet, kunnen ondernemingen of personen zich nog verdedigen.

Een van de bedrijven die de NMa dinsdag op bezoek kreeg is FresQ, een telerscoöperatie in Naaldwijk die vooral doet in paprika's en tomaten. Volgens een woordvoerster hebben de medewerkers van de NMa in een gesprek met de directie in algemene termen uitgelegd dat ze bezig zijn met een onderzoek naar prijsvorming.