DEN HAAG - De ministers Maria van der Hoeven (Economische Zaken) en Jacqueline Cramer (VROM) hebben 10 miljoen euro extra vrijgemaakt om in deze tijd van recessie ondernemingen te ondersteunen bij duurzame innovaties.

Het gaat daarbij onder meer om hoogwaardig hergebruik van grondstoffen, efficiëntere productieprocessen en schonere producten en diensten.

Het budget van het bestaande programma Milieu & Technologie, dat elk jaar is overtekend, wordt verhoogd met 10 miljoen euro. Door dit extra geld kunnen tot 2011 naar schatting ruim 250 bedrijven ondersteund worden. Het programma is bedoeld voor kleine en middelgrote bedrijven in de industrie.