AMSTERDAM - Sinds 1 januari 2009 speelt de arbeidsmarktpositie van de werknemer een rol bij de bepaling van de hoogte van de ontbindingsvergoeding. De kantonrechter Nijmegen heeft daarover onlangs uitspraak gedaan.

De kantonrechter vindt dat de werkgever niet zorgvuldig heeft gehandeld bij het besluit tot schorsing en beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens onvoldoende presteren. De correctiefactor wordt daarom op 1,5 gesteld.

De werknemer wil een hogere vergoeding vanwege zijn slechte arbeidsmarktpositie. Hij was op zijn 55ste in dienst getreden en wordt nu op zijn 57ste ontslagen.

Positie
De kantonrechter ziet geen reden met de gestelde slechte arbeidsmarktpositie rekening te houden. Hij vindt dat er geen sprake is van een slechter geworden arbeidsmarktpositie in de korte tijd dat de arbeidsovereenkomst heeft geduurd.

De nieuwe kantonrechtersformule bepaalt dat bij de vergoeding rekening wordt gehouden met een ‘afwijkende’ arbeidsmarktpositie. Een hoge leeftijd leidt niet automatisch tot een hogere correctiefactor.

Niet bepalend is de leeftijd, maar de kansen voor de werknemer op het vinden van een nieuwe baan. Kennelijk schat de kantonrechter die kansen niet slechter in dan toen de werknemer 55 jaar was.