AMSTERDAM - Kleine bedrijven zien ICT nog als noodzakelijk kwaad. Grote en middelgrote ondernemingen beschouwen het daarentegen als cruciaal om concurrentievoordeel te behalen. Dat blijkt uit onderzoek van IS Interned Services en Reed Business Media.

Het onderzoek laat ook een duidelijk verschil in uitbesteding van ICT te zien. Waar kleinere en grotere bedrijven al een deel van de ICT-processen uitbesteden, beheren middelgrote bedrijven hun ICT-omgeving vaak nog zelf. “De resultaten geven ons het beeld van onderschatting van het belang van ICT in het bedrijfsleven”, aldus Arjan Steevels, algemeen directeur van IS Interned Services.

Bij de bedrijven met minder dan 100 medewerkers, is accountancy het meest geautomatiseerd. Bij bedrijven die groter zijn, komt HRM/salarisadministratie op de eerste plaats. Ondanks alle media-aandacht voor CRM en projectmanagement software, scoren deze twee processen opvallend laag onder de respondenten.

Netwerkproblemen
Meer dan driekwart van de respondenten geeft aan dat de automatisering van het bedrijf beter kan. Bij bedrijven tussen de 20 en 100 medewerkers valt dit percentage zelfs hoger uit, rond de tachtig procent. De problemen met ICT blijken voornamelijk te wijten aan de complexiteit van de materie. Andere oorzaken vallen samen met de gebruiksvriendelijkheid en netwerkproblemen. Toch geeft meer dan de helft van de respondenten aan redelijk ‘ICT minded’ te zijn.

Op het gebied van outsourcing is een groot verschil te zien in de redenen om de ICT uit te besteden. Voor kleinere onderneming wordt het vaak ingegeven door het ‘gemak’. Naarmate de onderneming groter en daardoor de ICT meestal ingewikkelder wordt, komt de behoefte aan expertise van een externe partij meer naar voren. Voor alle respondenten is dankzij de operationele kosten ook kostenbeheersing aangegeven als reden om te kiezen voor outsourcing. Voor de keuze van ICT-leverancier zijn kwaliteit en betrouwbaarheid doorslaggevend.