BRUSSEL - De Verenigde Staten hebben vorig jaar enkele nieuwe barrières opgeworpen en andere versterkt die export en investeringen vanuit de EU bemoeilijken.

Daarbij ging het onder meer om het promoten van het kopen van Amerikaanse producten, het stellen van strengere hygiëne-eisen aan de invoer van zuivel en het hanteren van strenge procedures.

Dat staat in een maandag door de Europese Commissie gepresenteerd rapport over Amerikaanse handels- en investeringsbarrières dat jaarlijks verschijnt.

Havens
In het rapport worden verder zorgen geuit over de Amerikaanse regelgeving voor havens en vracht. Daarbij gaat het vooral om de kosten voor het scannen van lading en de gevolgen van die regelgeving voor Europese aanvoerlijnen.

Tot slot wordt er stilgestaan bij problemen die voortkomen uit de complexheid van de Amerikaanse regelgeving en de verschillen tussen Amerikaanse en Europese regelgeving.