DEN HAAG - De kantonrechter krijgt meer bevoegdheden, zodat hij meer zaken kan behandelen. Voortaan kan deze rechter geschillen behandelen die gaan over een bedrag tot 25.000 euro, vijf keer zoveel als nu.

Ook kan hij zich buigen over conflicten over consumentenleningen en consumentenkoop. De ruimere mogelijkheden zijn een onderdeel van een wetsvoorstel dat minister Ernst Hirsch Ballin (Justitie) maandag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Bedoeling daarvan is de rechtspraak voor mensen toegankelijker te maken. In het voorstel staat ook dat burgers klachten over rechters mogen indienen bij de Hoge Raad. Nu kan dat alleen bij het gerecht waar deze rechter werkt.

Makkelijker
De uitgebreidere bevoegdheden voor de lagere rechters moeten het makkelijker maken voor burgers om niet zulke ingewikkelde kwesties aan de rechter voor te leggen, zonder dat er een advocaat aan te pas komt. Burgers mogen voor de kantonrechter namelijk zelf hun zaak bepleiten als zij dat willen.

Verder wil Hirsch Ballin dat rechtbanken en gerechtshoven beter met elkaar kunnen samenwerken. Door bovendien de werkgebieden van de vijf gerechtshoven te wijzigen, kan de werklast beter worden verdeeld. Zo wordt het ressort Amsterdam verkleind en het ressort Leeuwarden vergroot. De knelpunten kunnen zo beter aangepakt worden.

Het wetsvoorstel staat volgens Justitie los van de ideeën die de minister al had om de gerechtelijke indeling van Nederland te veranderen. Hirsch Ballin wil die plannen nog dit jaar presenteren. Daarover volgt een afzonderlijk wetsvoorstel.