AMSTERDAM - Vanaf 25 juli kunnen ondernemers, NGO's of kennisinstellingen die projecten willen realiseren die leiden tot een verduurzaming van de import van biomassa naar Nederland in aanmerking komen voor de subsidieregeling Duurzame Biomassa-import.

Minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken en minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hebben dit in de Staatscourant van 24 juli bekendgemaakt. De regeling heeft een budget van 7,5 miljoen euro. Hiermee kunnen ongeveer twintig projecten worden gerealiseerd.
­
Om in aanmerking te komen voor de subsidie moeten projecten op innovatieve wijze bijdragen aan de verduurzaming van ketens voor biomassa.

Voedselprijzen
Hieronder wordt verstaan: het verduurzamen van de biomassaproductie aan de hand van het Toetsingskader Duurzame Biomassa, het ontwikkelen en toepassen van certificeringssystemen voor gemporteerde geïmporteerde biomassa en het tegengaan van ongewenste indirecte effecten van biomassaproductie.

Indirecte effecten zijn bijvoorbeeld effecten op voedselprijzen of verschuivingen in landgebruik door ingebruikname van nieuw landbouwareaal elders.

Een aanvraag kan tot en met 15 oktober 2009 worden ingediend. Een onderneming of organisatie kan alleen een aanvraag indienen of in een samenwerkingsverband. De penvoerder van de aanvraag moet in Nederland gevestigd zijn.