Bewust of onbewust, iedere belegger analyseert voor hij tot de aan- of verkoop van een aandeel, obligatie, optie, tracker of een ander beleggingsproduct overgaat.

Door Martine Hafkamp | Fintessa Vermogensbeheer

Maar de beleggingswereld is min of meer in twee kampen verdeeld, die van de fundamentele en die van de technische analisten. Elke groep heeft z’n eigen aanhangers en de competitieve sfeer leidt soms tot een heftige polemiek.

Het antwoord op de vraag wie u zou moeten volgen, ligt volgens mij voor een deel in de vraag welke type belegger u bent en hoe lang uw beleggingstermijn is. Het draait bij beleggen immers om het behalen van een structureel hoger rendement, met een gecalculeerd risico, dan risicoloos mogelijk is.

Technisch
Daarbij springt in het oog, dat onder de huidige instabiele beursomstandigheden technisch analisten een groter gehoor lijken te vinden. Of dat terecht is, waag ik te betwijfelen. Kort gezegd, gaan zij ervan uit dat de markt efficiënt is. Dat houdt in dat alle informatie in de koersen is verwerkt.

Die koersen bewegen zich in trends, zodat de geschiedenis zich herhaalt. Daarom kijken zij naar koerspatronen en verhandelde volumes uit het verleden en proberen daaruit de toekomstige koersontwikkeling af te leiden.

Fundamentele analisten anderzijds kijken naar zaken als balansverhoudingen, strategie, omzet- en winstontwikkeling en groeiverwachtingen van ondernemingen. Maar ook externe omgevingsfactoren zijn van belang. Zo biedt een stijging of daling van de olieprijs voor de ene onderneming kansen terwijl de andere er juist nadeel van ondervindt.

Omgeving
Heel simpel uitgedrukt zijn voor fundamenteel analisten de overwegingen om een aandeel te kopen niet anders dan die voor het kopen van een huis. Niet alleen het huis zelf moet hen aanspreken, ook de omgeving waarin het staat. Bovendien moeten de fundamenten in orde zijn. Wat maakt dat zij het ene huis wel willen kopen en een soortgelijke woning in dezelfde wijk niet?

Bij beleggen moet een belegger volgens mij altijd de intentie hebben om voor langere termijn achter de gemaakte keuzes te staan. Natuurlijk kunnen de omstandigheden wijzigen, of u nu een aanhanger bent van technische of fundamentele analyse. Geen van beide analysevormen heeft altijd, of krijgt altijd gelijk. Daarom kan je niet spreken van een betere methode of betere analist. Beide technieken kunnen elkaar aanvullen.

Zelf ben ik meer een aanhanger van fundamentele analyse. Ik vind het namelijk verstandig om een bedrijf altijd eerst op z’n fundamenten te beoordelen. Als die in orde zijn is het niet zo erg dat het technisch koopsignaal niet uitkomt.

Kanttekening
U kunt bij wijze van spreken met een gerust hart de stukken in portefeuille houden. Daarbij moet direct de kanttekening worden gemaakt dat het nogal wat uitmaakt of het waarde- of een groeiaandelen betreft en of u de belegging voor de korte of de lange termijn aanging.

Voor kortetermijnbeleggers en -handelaren kan de invloed en de zeggingskracht van een technische analyse interessant zijn. Vergeet echter niet dat het onmogelijk is om jaren vooruit grafieken te lezen. Er zijn zo veel macro-economische en politieke factoren die voor een verandering in de omstandigheden kunnen zorgen. En onderschat ook niet de rol van het sentiment! Hetzelfde nieuwsfeit kan de ene keer heel anders vallen dan de andere.

Vraag
Elke analyse of analist voldoende volgers om zich heen verzamelt, kan dat werken als een self fulfilling prophecy. Als er dan iets gekocht moet worden, doet men dat dus ook. De vraag neemt toe en daardoor stijgt de prijs.

De beurs heeft de laatste tijd veel weg van een casino en zij lijkt beleggers graag op het verkeerde been te zetten. Zoek daarom naar een goede combinatie van economische, fundamentele en technische analyse. Gebruik uw gezonde verstand, begrijp altijd waar u in belegt en volg niet blindelings tips op. Dat brengt u structureel niets.

Martine Hafkamp won in 2008 de Gouden Stier als beursvrouw van het jaar