DEN HAAG - De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) kan in de toekomst sneller hogere boetes opleggen dan de economische toezichthouder nu doet.

Straks blijft bijvoorbeeld nog wel gelden dat een boete maximaal 10 procent van de omzet bedraagt die is behaald met verboden prijsafspraken. Maar door een aanpassing van beleidsregels zal binnen de huidige normen de boete sneller hoger uitvallen dan nu het geval is.

Oneerlijk
Minister Maria van der Hoeven (Economische Zaken) streeft ernaar in september de nieuwe beleidsregels naar de Tweede Kamer te sturen. Een woordvoerder van de bewindsvrouw heeft dat vrijdag gezegd in een toelichting op antwoorden van Van der Hoeven op vragen van CDA en SP over mogelijk oneerlijke handelspraktijken door energiemaatschappijen.

Dat de NMa straks sneller hogere boetes op kan leggen, past volgens de woordvoerder in het kabinetsbeleid om de regelgeving voor bedrijven te verminderen en meer uit te gaan van vertrouwen en zelfregulering. In deze zogenoemde high-trustbenadering worden bedrijven die het geschonken vertrouwen beschamen, wel harder aangepakt met sancties.

Gedragscode
Ook de energiesector heeft een eigen gedragscode. CDA en SP zijn bezorgd dat deze slecht wordt nageleefd in de werving van nieuwe klanten. Vooral over de Nederlandse Energie Maatschappij zijn klachten geregistreerd over een agressieve benadering van consumenten via telemarketing.

De SP vraagt zich af of de boetes wel hoog genoeg zijn om energiebedrijven ertoe te bewegen hun wervingsstrategie te wijzigen. Daarop stelt Van der Hoeven te hopen dat de nieuwe beleidsregels ,,de afschrikwekkende werking van het toezicht'' vergroten.

Consumenten
In reactie op vragen van het CDA schrijft de minister dat ze met de Consumentenbond en brancheorganisatie EnergieNed contact zal opnemen over aanscherping van de Gedragscode Consumenten en Energieleverancier. Volgens de bewindsvrouw wordt naar verwachting dit najaar de herziene gedragscode vastgesteld.

Van der Hoeven zegt signalen van ,,wervingspraktijken die niet door de beugel kunnen zeer serieus te nemen''. De NMa ziet met de Consumentenautoriteit en de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) toe op naleving van regels hierover. De minister wijst erop dat al eerder bekend is geworden dat er een onderzoek loopt naar de (callcenter-)wervingsactie van de Nederlandse Energie Maatschappij.