De Amerikaanse economie staat aan de vooravond van een onverwachte opleving. En dat is met name goed nieuws voor beleggers.

Door Fred Huibers | Het Haags Effektenkantoor

De Amerikaanse economie lijdt onder de kredietcrisis. De problemen van de financiële sector hebben het consumenten- en het producentenvertrouwen zodanig aangetast dat de economische groei is ingezakt. Consumenten stellen met name de aankoop van duurdere zaken als huizen, auto's, vakantie en kleding uit. Velen zijn al hun baan kwijtgeraakt of denken dat zij getroffen zullen worden door economische rampspoed.

Producenten op hun beurt hebben geanticipeerd op vraaguitval door flink te snijden in het productievolume, (personeels)kosten te reduceren en investeringen uit te stellen. De tot voor kort algemeen verwachte vraaguitval is onterecht gebleken. Hoewel de consumptie in Amerika is teruggevallen, blijft deze nog groeien.

Anorexia
Dit betekent voor de industriële sector, die anorexia-achtige symptomen vertoont, dat zij halsoverkop de productie weer heeft moeten opvoeren toen bleek dat aan de lopende orderinstroom niet voldaan kon worden met de uitgeklede productiecapaciteit. Dat verklaart de stijging van de industriële productie van de aflopen maanden.

Een tweede factor die fors bij zal dragen aan de Amerikaanse groei zijn de overheidsbestedingen. Om de crisis te bestrijden heeft de Amerikaanse overheid de belastingen verlaagd en heeft de centrale bank de rentetarieven richting het nulpunt geduwd.

Opgepot
Tot voor kort was er een zorg dat deze fiscale en monetaire stimulans niet zou helpen omdat de belastingmeevaller opgepot zou worden en de lage rentetarieven de banken niet aan zou sporen om meer geld uit te lenen. De ervaring in China leert dat de stimuleringsmaatregelen verassend snel effect sorteren: recent laat de Chinese groei een forse opleving zien. Dat is ook te verwachten in Amerika.

Een laatste factor die fors zal bijdragen aan het herstel van de groei van de Amerikaanse economie, de export,wordt schromelijk onderschat. Jarenlang heeft Amerika een fors tekort op de handelsbalans gekend.

Vooral vanaf de jaren tachtig, toen de strong dollar-politiek van het kabinet van Ronald Reagan is ingezet, is de export duidelijk achtergebleven bij de import. Vooral opkomende landen als China, Mexico en India hebben weten te profiteren van de onverzadigbare Amerikaanse consument.

Kentering
Recent is een duidelijke kentering waarneembaar in de tot voor kort gestaag oplopende handelstekort. Mede door de bijdrage van de verzwakte Amerikaanse dollar zIjn Amerikaanse bedrijven uit diverse sectoren (zoals bijvoorbeeld software, hardware, voedingsmiddelen en kapitaalgoederen) zeer concurrerend.

Een goed voorbeeld is IBM, dat recent verraste met uitstekende omzet en winstcijfers waar met name de afzet in de opkomende markten de verwachting van analisten overtrof. Steeds vaker wordt het concurrentievoordeel die bepaalde sectoren in opkomende markten tot voor kort hadden, uitgehold door stijgende kosten door looneisen, toenemde wet- en regelgeving en toezeggingen om milieumaatregelen te nemen.

Trend
De kans is groot dat de ingezette trend van het aantrekkende, positieve exportsaldo de Amerikaanse economie een forse steun in de rug zal geven. Inmiddels is het handelstekort al afgenomen van 6 procent van het Bruto Nationaal Product naar 3 procent.

De groei impuls van de verbeterende handelsbalans in combinatie met de effecten van de stimuleringsmaatregelen van de overheid, zal zodanig groot zijn dat de economische groei in de komende maanden op jaarbasis 3-3,5 procent zal bereiken. De huidige verwachtingen liggen lager.

Het nieuws dat Amerika de rol van China begint over te nemen zal voor veel beleggers zeker als een positieve verrassing komen. Dat belooft veel goeds voor de aandelenkoersen.

Fred Huibers is partner bij Het Haags Effektenkantoor