AMSTERDAM - Door de recessie loopt de werkloosheid snel op. Wat kun je het beste doen op het moment dat je van de baas te horen krijgt dat je het veld moet ruimen? Arbeidsrechtadvocaat Maarten van Gelderen van Ontslag.nl geeft een aantal tips.

1. Probeer zo rustig mogelijk te blijven en emoties in toom te houden. Ga dan ook niet zomaar naar huis, maar meld je ziek als je vanwege je emoties niet kunt doorwerken. Het is aan te raden meteen om een motivatie op papier te vragen en te polsen of de werkgever bereid is om een passende ontslagvergoeding te betalen.

2. Neem de nodige bedenktijd om te reageren. Veel mensen hebben bijvoorbeeld geen idee wat een redelijke ontslagvergoeding is, dus zorg ervoor dat je de dingen eerst op een rijtje zet voordat je dingen toezegt aan de baas. Bedenk daarbij dat er geen enkele verplichting bestaat om documenten onmiddellijk te ondertekenen.

3. Blijf doorwerken, ook als de werkgever zegt dat je bent vrijgesteld van de werkzaamheden. Thuisblijven is een signaal dat je akkoord gaat met de regeling, ook als dat niet zo is.

4. Lever niet meteen de bedrijfsauto, laptop en mobiele telefoon in. Dat hoeft pas op de einddatum van het dienstverband, dus dat is niet op het moment dat het slecht-nieuwsgesprek gevoerd wordt. Ook dit kan anders opgevat worden als een teken dat je akkoord gaat.

5. Het is verstandig om meteen juridisch advies in te winnen. Laat de overeenkomst en de hoogte van de ontslagvergoeding beoordelen door een deskundige, zoals een arbeidsrechtadvocaat. Let er ook op dat een eventueel concurrentiebeding komt te vervallen.

6. Handel snel. Het gaat bij ontslag vaak om korte procedures, dus is het aan te raden om op de zaken vooruit te lopen.

7. Voor ontslag in het geval van een reorganisatie geldt dat je kunt controleren of de werkgever zich wel aan het afspiegelingsbeginsel houdt. Dit is de opvolger van het 'last in, first out'-principe en houdt in dat de werkgever het personeel eerst in leeftijdsgroepen moet indelen en op de categorieën die zo ontstaan vervolgens dat principe toepast. Deze regeling is in het leven geroepen om willekeur bij reorganisaties te voorkomen.