AMSTERDAM - Er is een grootschalig onderzoek gaande naar machtsmisbruik door multinationals en grote bedrijven, die mkb’ers zouden ’uitknijpen’ door rekeningen laat of helemaal niet te betalen.

Het Economisch Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (EIM) doet onderzoek naar deze misstanden in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

De afgelopen tijd trokken midden- en kleinbedrijven massaal aan de bel dat zij in een spagaat worden geduwd, omdat ze enerzijds hun klanten niet willen verliezen en anderzijds hun kredietwaardigheid moeten behouden.

Onderzoek
Volgens een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken gaat het onderzoek vooral over ervaringen van mkb-leveranciers met grote afnemers, de mate waarin eenzijdig wijzigen van contracten voorkomt en hoe leveranciers daartegen in het geweer kunnen komen. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek zal de minister beleidsconclusies formuleren. Daarna zal hierover overlegd worden met de Tweede Kamer.
­
MKB-Nederland reageerde gisteren verheugd op het onderzoek door politiek Den Haag. De koepelorganisatie heeft een brandbrief naar minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken gestuurd met een dringend verzoek om de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) te gelasten een onderzoek in te stellen naar mogelijk machtsmisbruik.
­
Bezwaar
Wanneer de bedrijven hiertegen individueel bezwaar maken, worden ze voortaan geschrapt uit de bestanden. Als ze met andere leveranciers collectief afspreken om te weigeren nog langer naar de pijpen van de grote partijen te dansen, dan overtreden ze de mededingingswet en riskeren zij een boete van de NMa.

'Ondernemers worden werkelijk overgeleverd aan de grillen van multinationals en grote bedrijven, die zonder blikken of blozen drie tot zes maanden wachten met betalen van de rekeningen en niet zelden tientallen procenten korting eisen. Veel ondernemers staat het water na aan de lippen. Er moet nu echt actie worden ondernomen', aldus een zegsvrouw.
­
Misbruik
Ondanks herhaald verzoek vanuit de brancheorganisatie om hiernaar onderzoek in te stellen, heeft de kartelwaakhond volgens MKB-Nederland nog geen gehoor aan deze oproep gegeven.
­
MKB-Nederland wil dat er, indien er daadwerkelijk sprake is van uitbuiting van een machtspositie, wordt opgetreden tegen misbruik. 'In dat geval is het aan de NMa om aan deze misstanden een einde te maken. De concurrentieverhoudingen moeten weer hersteld worden, alleen zo kunnen we marktwerking weer een kans geven', reageert een zegsvrouw. Volgens EZ is er echter geen aanleiding voor een instructie door de minister aan de NMa.

Klachten­
De waakhond zou zelf al mogelijk machtsmisbruik in de smiezen houden. 'We hebben geen klachten binnengekregen van mkb’ers die vinden dat ze worden benadeeld. We zijn door de belangenverenigingen nauwelijks benaderd voor gesprekken. Uiteraard houdt NMa iedere vorm van mogelijk machtsmisbruik nauwlettend in de gaten en zullen we ingrijpen als we misstanden constateren', aldus een woordvoerder.