AMSTERDAM - Meer dan zeven op de tien starters vinden het nu een gunstige tijd om een woning te kopen. Dat blijkt uit onderzoek van TNS NIPO in opdracht van ING.

Het aantal starters dat het momenteel een gunstige tijd vindt om te kopen is niet zo hoog geweest sinds het onderzoek vanaf 2006 periodiek wordt uitgevoerd.

Plannen om het te verstrekken hypotheekbedrag te beperken tot 100 procent van de executiewaarde vallen niet goed bij starters. Ruim een kwart van de starters zou dan geen woning kunnen kopen. Bijna driekwart van de starters wil bij aankoop de kosten koper en een eventuele verbouwing meefinancieren.

Vertrouwen
Het vertrouwen van starters en koopwoningeigenaren is terug op het niveau van een jaar geleden, voor de crisis uitbrak. Ruim de helft van koopwoningbezitters vindt de tijd gunstig om een woning te kopen; een kwart voorziet stijgende huizenprijzen.

Wel zijn zowel de woningeigenaren als de starters minder positief over hun eigen financiële positie. Bijna de helft van de starters en slechts 17 procent van de woningbezitters verwacht een verbetering.

Werkloosheid
Woningeigenaren maken zich niet erg druk over de economische situatie, 6 procent acht de kans op werkloosheid hoog. Mocht het inkomen afnemen, dan kan 41 procent dit opvangen met het inkomen van de partner of het eigen vermogen.

Ruim een derde zal de woning verkopen als ze de hypotheeklasten niet meer kunnen betalen. De meerderheid vertrouwt erop geen hypotheekschuld over te houden, zes op de tien denken zelfs geld over te houden. 13 procent verwacht een schuld over te houden van gemiddeld 26.500 euro.

Starters
Starters zien vooral problemen met het rondkrijgen van de financiering. Toch zijn ze positief wegens de dalende prijzen, de huidige rentestand en de maatregelen die genomen worden om de woningmarkt in beweging te krijgen.