ZEIST - Het pensioenfonds Zorg & Welzijn voor mensen in de zorg heeft zijn vermogen in het eerste halfjaar zien groeien met 3,4 procent. Daarmee kwam het totale belegd vermogen uit op 74,7 miljard euro.

De toename werd geheel in het tweede kwartaal gerealiseerd, met name als gevolg van de stijging van beurskoersen. Dat maakte het pensioenfonds donderdag bekend.

Het rendement op beleggingen bedroeg in de maanden april, mei en juni liefst 8,4 procent. Daarmee werd een negatief rendement van 4,5 procent in de eerste drie maanden van dit jaar tenietgedaan. De zogenoemde dekkingsgraad groeide in de eerste jaarhelft naar 100 procent, tegen 92 procent eind vorig jaar.

Gezond
''De weg naar een gezonde solvabiliteit van het pensioenfonds is nog lang, maar we zijn blij dat door het hogere rendement en de gestegen lange rente de dekkingsgraad weer rond de 100 procent ligt'', stelde directeur Peter Borgdorff in een persverklaring.

Pensioenfondsen hebben hun reserves het afgelopen jaar zeer hard zien slinken. Dat kwam door een combinatie van lage beurskoersen en een daling van de zogenoemde langetermijnrente. Zo had pensioenfonds Zorg & Welzijn een jaar geleden nog een dekkingsgraad van 143 procent.

In Nederland hebben bijna 350 pensioenfondsen een zogenoemd herstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank (DNB). Daarin moeten ze aangeven hoe ze hun reserves binnen vijf jaar weer gaan aanvullen tot een dekkingsgraad van 105 procent. Het ingediende herstelplan van Zorg & Welzijn is goedgekeurd door DNB, zo meldde het pensioenfonds donderdag.

Olieprijs
Niet alleen aandelenbeleggingen rendeerden goed in het tweede kwartaal. Ook de stijging van de olieprijs van 50 naar 70 dollar per vat droeg bij aan de inkomsten uit de grondstoffenportefeuille van Zorg & Welzijn. De hele portfolio werd in drie maanden tijd bijna een kwart meer waard.

Ook de stijging van de lange rente hielp mee. Hoe hoger de rente, des te lager de pensioenverplichtingen. Dit stuwt op zijn beurt weer de dekkingsgraad. De rente is volgens het pensioenfonds opgelopen door de vrees voor inflatie. Deze is het gevolg van de snel gestegen overheidsschulden en de grote hoeveelheden geld die door centrale banken in de markten zijn gepompt.