DEN HAAG - Een mondkapje? Dat heeft alleen zin als het heel consequent wordt gebruikt. Voor een normaal mens is dat bijna niet op te brengen. Dat zegt Louise Knegtel van BCM Academy, een kenniscentrum dat bedrijven helpt zich voor te bereiden op crisissituaties.

Nu met de Mexicaanse griep heeft zij het extra druk met het geven van informatie. Drie of vier workshops per dag zijn geen uitzondering.

Kijk niet alleen naar het eigen bedrijf, maar ook naar de belangrijke leveranciers, luidt een van haar adviezen. Want als die hun zaken niet op orde hebben, werkt dat door.

''Ziekenhuizen kunnen zich wel heel goed hebben voorbereid op grootschalige uitval van personeel door de griep. Maar als bij voorbeeld hun wasserij of cateraar dat niet heeft gedaan, kunnen zij alsnog in problemen komen. Maak goede afspraken met leveranciers. Zorg dat zij blijven leveren.''

Voorbereiding
In noodsituaties zijn organisaties wel flexibel, aldus Knegtel. Maar een goede voorbereiding helpt en biedt, zeker in het midden- en kleinbedrijf , voordeel op de concurrentie. Of de Mexicaanse griep in Nederland massaal toeslaat en tot enorm ziekteverzuim zal leiden, valt niet te voorspellen.

''Maar in ons vak gaan we uit van het ergste scenario.'' Dus houdt zij de bedrijven voor er ook rekening mee te houden dat mensen thuis blijven wanneer zij voor anderen moeten zorgen.

Verzuim
''Als basisscholen of kinderdagverblijven in verband met de Mexicaanse griep worden gesloten, blijven veel mensen thuis omdat hun kinderen thuis zijn. Het verzuim kan dan misschien wel oplopen tot 50 procent.'' Als organisaties dan personeel flexibel willen kunnen inzetten, moeten zij dat nu regelen.

''Bedrijven moeten prioriteiten stellen, kijken welke activiteiten zij kunnen stopzetten of minderen, welke juist voortgezet of misschien wel opgeschaald moeten worden omdat er bij een griepuitbraak meer vraag naar is. Stel vast wie de sleutelfiguren binnen de organisatie zijn en wie hen kan vervangen. Stel een crisisteam of -manager in, die beslist dat maatregelen genomen moeten worden en die het ziekteverzuim goed in de gaten houdt.''

Hygiëne
Hygiëne is belangrijk om besmetting te voorkomen. Dat kan ook in kleine dingen zitten waar niet zo snel aan gedacht wordt ''Zorg ervoor dat bijvoorbeeld telefoons en deurknoppen goed schoongemaakt worden.''

Beperk ook het sociaal contact in het bedrijf. Dat kan door mensen thuis te laten werken en alleen telefonisch te vergaderen. Maar ook door de trap te nemen in plaats van de lift, legt Knegtel uit.

Ook als het nu met de Mexicaanse griep gaat meevallen in Nederland, is een goede voorbereiding nooit weg. Want als een grote griepgolf nu uitblijft, komt die misschien wel volgend jaar en dan is het bedrijf er klaar voor.