RIJSWIJK - Mensen die hun baan verliezen en in aanmerking komen voor een WW-uitkering kunnen daarvoor terecht bij het UWV.

Wanneer heeft iemand recht op een WW-uitkering?
Of iemand een WW-uitkering kan krijgen, hangt af van hoeveel deze persoon in het verleden heeft gewerkt. Meestal gaat het daarbij om de laatste 36 weken voordat hij werkloos werd. Tijdens deze periode moet hij in het algemeen 26 weken of meer hebben gewerkt. Alle weken waarin minimaal een uur is gewerkt tellen mee, maar ook alle weken waarin vakantie of ander doorbetaald verlof is opgenomen.

Wie komen in aanmerking voor een WW-uitkering?
Voor een WW-uitkering komt iedereen in aanmerking die zijn baan is kwijtgeraakt. Bovendien moet hij beschikbaar zijn voor werk en moet de werkgever het loon niet doorbetalen. Ook als iemand een deel van zijn baan kwijtraakt, is hij werkloos. Het moet dan wel om minimaal vijf uur per week gaan. Werkte hij minder dan tien uur per week, dan is hij werkloos als hij minimaal de helft van zijn uren kwijtraakt.

Hoeveel WW-uitkering krijgt iemand en hoe lang?
Een WW-uitkering geldt voor ten minste drie maanden en ten hoogste 38 maanden. Hoe lang de uitkering doorloopt, hangt af van het arbeidsverleden. Er zijn twee mogelijkheden.

1. Heeft iemand in de vijf jaar vóór het jaar waarin hij werkloos werd minder dan vier jaar gewerkt? Dan ontvangt hij twee maanden een uitkering van 75 procent van het dagloon en daarna één maand een uitkering van 70 procent van het dagloon. Er geldt wel een maximumdagloon aan de hand waarvan de uitkering wordt berekend. Dat is sinds januari van dit jaar 183,15 euro.

2. Heeft iemand in de vijf jaar vóór het jaar waarin hij werkloos werd vier jaar of meer gewerkt? Dan ontvangt hij twee maanden een uitkering van 75 procent van het dagloon en daarna 70 procent van het dagloon. Hoe lang de uitkering doorloopt, is afhankelijk van het arbeidsverleden. Voor ieder jaar dat minimaal 52 dagen loon is ontvangen, bouwt men een jaar arbeidsverleden op. Voor ieder jaar arbeidsverleden krijgt men in principe een maand uitkering. Voor de duur van de uitkering geldt wel een maximum: namelijk 38 maanden.

Wat gebeurt er als de WW-uitkering afloopt?
Als de WW-uitkering afloopt en iemand heeft nog geen baan gevonden komt hij mogelijk in aanmerking voor een bijstandsuitkering. De uitvoering daarvan is in handen van de gemeente.