DEN HAAG - Het CDA wil duidelijkheid van minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) over de mogelijkheden voor werkgevers om werknemers te ontslaan die na hun 65e verjaardag (willen) doorwerken.

Kamerleden Eddy van Hijum en Pieter Omtzigt van de grootste regeringspartij hebben de CDA-minister daarover maandag om opheldering gevraagd in schriftelijke vragen.

Opzegging
De afgelopen tijd zijn er volgens Van Hijum diverse uitspraken van rechters geweest waaruit blijkt dat het niet meer automatisch wordt geaccepteerd dat een werkgever eenzijdig een arbeidsovereenkomst opzegt van een werknemer die 65 jaar is geworden.

Daarnaast is er volgens de CDA'er veel onduidelijkheid over de rechten en plichten zodra een werkgever een werknemer wil ontslaan die na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd doorwerkt.

Ongewenst
De Kamerleden noemen ''de onduidelijkheid die lijkt te ontstaan over de (on-)mogelijkheden om door te werken na het 65e levensjaar zeer ongewenst''. Het kabinet wil dat mensen langer aan de slag blijven, omdat straks door de vergrijzing een tekort aan personeel wordt verwacht.

Ook is het plan om de AOW-leeftijd te verhogen naar 67 jaar gelanceerd om met de economische crisis te helpen de financiën op peil te krijgen en voorzieningen betaalbaar te houden als straks meer ouderen een beroep doen op de zorg en AOW.

Wet
Van Hijum wil van Donner weten welke wettelijke mogelijkheden er nog voor werkgevers zijn om een werknemer op grond van zijn leeftijd te ontslaan. ''Het is een reële vraag van werkgevers, want er kan geen eindeloos doorwerkrecht zijn tot je dood.''

Ook vraagt hij zich af in hoeverre 65-plussers nog recht moeten hebben op een ontslagvergoeding, omdat zij dankzij AOW en aanvullend pensioen minder inkomensverlies hebben dan een 65-minner.