BRUSSEL - De Europese Commissie wil niet tornen aan de afspraken om het systeem van melkquota geleidelijk af te schaffen. Wel wil ze de lidstaten toestaan individuele melkveehouders tijdelijk ruimer te steunen.

Dat staat in de concepttekst van een rapport over de problemen van de melkveehouders dat Europees Commissaris Mariann Fischer Boel (Landbouw) woensdag presenteert. CDA-Europarlementariër Esther de Lange heeft dat vernomen, zei ze maandag.

De EU-leiders hadden tijdens een top in juni om een rapport over de problemen in de melksector gevraagd. Premier Jan Peter Balkenende zei toen echter al dat hij wilde vasthouden aan de voorgenomen liberalisering van het landbouwbeleid in de EU. Onderdeel daarvan is dat de melkquota in 2015 verdwijnen.

Regeling
In het rapport toont de Europese Commissie zich bereid het bedrag waarmee lidstaten individuele melkveehouders mogen steunen zonder dat er sprake is van staatssteun, op te trekken van 7500 naar 15.000 euro. Die regeling zou gelden voor drie jaar.

Ook wil ze een promotiefonds van 19,5 miljoen euro in het leven roepen om het gebruik van zuivelproducten te stimuleren. De EU zou hieraan 8 miljoen bijdragen, de rest moet van de lidstaten komen. Daarnaast zegt de commissie een betere controle te willen op het gebruik van 'nepkaas' (vervaardigd van zetmeel en plantaardige oliën) in pizza's en andere producten.

Supermarkten
De Europese Commissie wil ook bekijken of de melkveehouders van de supermarkten een eerlijke prijs ontvangen voor hun melk. De Lange vreest echter dat het rapport op dit onderdeel blijft steken in algemene bewoordingen. Ze is niet van plan dat te accepteren.

Volgens haar zijn de boeren in verhouding veel meer de dupe van de gedaalde melkprijs dan andere schakels in de productieketen. ,,De prijs die zij ontvangen is gedaald met 31 procent, die van supermarkten met 2 procent. Die cijfers liegen er niet om. Hier moet echt iets gebeuren.''

Staatssteun
De Lange toont zich ook enigszins beducht voor het openzetten van de deur voor meer staatssteun. Ze wacht met haar definitieve reactie tot het rapport is gepubliceerd.

De melkveehouders, die door de sterk gedaalde melkprijs in financiële problemen zijn gekomen, voeren al weken actie voor meer steun van de EU.