DEN HAAG - Overheden weten nog te weinig van duurzaam inkopen. Er liggen volop kansen, maar helaas zijn veel overheidsinstanties nog niet op de hoogte van de huidige stand van zaken. Dat stellen zondag inkoopdeskundigen van de kennisorganisatie NIC.

Jaarlijks doet de overheid voor ongeveer 40 miljard euro boodschappen en dat wil ze op een meer milieuvriendelijke manier doen. Zij streeft naar minder energieverbruik, meer duurzame grondstoffen, minder afval, meer recycling en zo weinig mogelijk uitstoot van vervuilende stoffen.

Inkopen
In 2010 moet het Rijk voor 100 procent duurzaam gaan inkopen. Voor gemeenten is deze doelstelling 75 procent. De helft van de boodschappen van provincies en waterschappen dient dan milieuvriendelijk te zijn, dat maakte minister Jacqueline Cramer (Milieu) eind juni bekend.

Het valt de specialisten op dat de focus van Cramer sterk ligt op die productgroepen waar op korte termijn winst kan worden geboekt. Volgens het NIC, dat voortkomt uit het voormalige Nederlands Inkoop Bureau, is dat een goed begin, maar moet de overheid nog veel meer stappen nemen. Het stuurt maandag een advies naar verschillende overheidsdiensten.