DEN HAAG - De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft vrijdag een klacht van luchtvaartmaatschappij easyJet tegen de tarievenstructuur van luchthaven Schiphol afgewezen.

Volgens de toezichthouder op de mededinging is er geen bewijs dat Schiphol discrimineert door hogere tarieven in rekening te brengen voor passagiers die daar opstappen dan voor passagiers die overstappen (transferpassagiers). EasyJet gaat in beroep tegen de beslissing.

EasyJet, dat alleen vluchten aanbiedt voor opstappers, had bij de kartelwaakhond geklaagd dat het tariefverschil tussen opstappers en transferpassagiers discriminerend is en dat de onderneming hierdoor concurrentienadeel ondervindt.

Volgens de NMa is de toepassing van verschillende tarieven voor verschillende soorten passagiers echter toegestaan op basis van de Wet Luchtvaart, zolang dit de concurrentie niet belemmert.

Voor- en nadelen
Dat een luchtvaartmaatschappij een hoger tarief per passagier betaalt dan een andere maatschappij die een ander type passagiers vervoert, betekent niet automatisch dat er sprake is van discriminatie, aldus de NMa.

De toezichthouder benadrukt dat easyJet zelf de keuze heeft gemaakt zich alleen te richten op passagiers die op Schiphol opstappen. ''Dit businessmodel kent voor- en nadelen en het valt Schiphol niet aan te rekenen dat easyJet deze keuze heeft gemaakt.''

De mededingingsautoriteit voegt daaraan toe dat Schiphol de tarieven binnen het kader van de wet afstemt op het type passagiers ''net als luchtvaartmaatschappijen, zoals easyJet, dat ook doen bij het bepalen van hun ticketprijzen''.

Beroep
Prijsvechter easyJet is het niet eens met de redenering van de NMa. ''We gaan in beroep tegen de beslissing bij de rechtbank in Rotterdam en leggen de kwestie voor aan de Europese Commissie'', zei operationeel directeur Cor Vrieswijk.

''Nederlandse passagiers subsidiëren buitenlandse overstappende passagiers en dit is een vorm van ongeoorloofde discriminatie.'' Volgens Vrieswijk betekent de beslissing van de NMa dat Schiphol voor lokaal vertrekkende passagiers de duurste luchthaven van het Europese vasteland blijft.