AMSTERDAM - Rechtsbijstandverzekeraars noteerden in het eerste kwartaal van 2009 een explosieve toename van het aantal arbeidszaken.

In totaal werden 26.000 zaken gemeld, ruim twintig procent meer dan in het vorige kwartaal en zelfs veertig procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Volgens het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) is de recessie de grootste 'boosdoener'.

Uit recent onderzoek van KPMG blijkt dat bedrijven steeds ingrijpender maatregelen nemen om de kredietcrisis te lijf te gaan. Zo ontslaat bijna veertig procent van de bedrijven als gevolg van de crisis personeel. Dat rechtsbijstandverzekeraars een toename van het aantal arbeidszaken zien, is volgens CVS-statisticus Catalina Mesina dan ook niet zo gek. "Ontslagen leiden tot juridische geschillen en veel mensen doen dan een beroep op de juridische expertise van hun rechtsbijstandverzekeraar."

Kantonrechtersformule
Naast de recessie dragen ook andere ontwikkelingen volgens haar bij aan de stijging, waaronder de aanpassing van de kantonrechtersformule, die wordt gebruikt om de vergoeding bij ontslag te berekenen. Doordat in de nieuwe formule minder gewicht wordt toegekend aan het aantal dienstjaren, wordt de ontslagvergoeding over het algemeen lager, met name voor jongere werknemers en dat kan aanleiding zijn om juridisch advies te vragen.

In het vierde kwartaal van 2008 zagen rechtsbijstandverzekeraars door de crisis ook al een forse toename van het aantal arbeidszaken. De stijging is in het eerste kwartaal van dit jaar weliswaar iets kleiner (20 procent tegenover 25 in het vierde kwartaal), maar nog altijd een opvallende uitschieter.

"Zeker als je bedenkt dat het aantal meldingen in alle andere categorieën sterk is gedaald. Zo daalde het aantal verkeerszaken met zes procent en het aantal letselzaken zelfs met elf procent ten opzichte van een kwartaal eerder", aldus Mesina. "Bovendien is het aantal arbeidsclaims veel sneller gestegen dan de toename van het aantal afgesloten rechtsbijstandpolissen, dat in 2008 een groei van bijna vier procent liet zien."

Schademeldingen
Als de sterke stijging bij arbeidszaken en de daling bij alle overige categorieën bij elkaar worden opgeteld, is het totaal aantal schademeldingen dat rechtsbijstandverzekeraars in het eerste kwartaal noteerden, gemiddeld met ruim één procent gestegen ten opzichte van een kwartaal eerder en met bijna acht procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

De stijging van het aantal arbeidszaken, die zich in 2008 voor het eerst sinds vijf jaar openbaarde, doet zich overigens hoofdzakelijk voor bij gezinsrechtsbijstandpolissen.

Bijna negentig procent van het aantal meldingen heeft betrekking op een particuliere polis; de overige tien procent betreft in hoofdzaak bedrijfsrechtsbijstandpolissen. Arbeidszaken nemen een kwart van het totaal aantal meldingen in.