U heeft als belastingplichtige de mogelijkheid om een klacht in te dienen als u ontevreden bent over hoe de Belastingdienst u heeft behandeld.

U kunt een klacht indienen over een belastingkantoor, de Belastingdienst, de Douane, de Belastingdienst/Toeslagen of de BelastingTelefoon. De klacht kan gaan over de werkwijze van de Belastingdienst zelf, maar ook over die van een bepaalde medewerker.

Soms hoeft uw klacht niet te worden behandeld, bijvoorbeeld door wettelijke regels of de beleidsregels zelf. Andere redenen zijn: als de gebeurtenis meer dan een jaar geleden is gebeurd of als een onderwerp al eerder is behandeld of uitmaakt van een onderzoek of een vervolging door de officier van justitie.

Klacht
U kunt uw klacht indienen met het Klachtformulier (pdf). Kunt u de beslissing van de Belastingdienst aanvechten via een bezwaar- of beroepschrift? Dan heeft het geen zin over deze beslissing een klacht in te dienen.

De Belastingdienst stuurt u een ontvangstbevestiging van uw klacht zodra uw formulier of brief is ontvangen. Na de behandeling krijgt u een schriftelijke beslissing over uw klacht.

Beslissing
Binnen zes weken na ontvangst van uw klacht krijgt u een schriftelijke beslissing. Als deze termijn niet haalbaar is, krijgt u hiervan tijdig bericht. In het bericht staat waarom uw klacht niet direct kan worden behandeld en binnen welke termijn u de behandeling van uw klacht kunt verwachten.

Bent u het niet eens met de afhandeling van uw klacht, dan kunt u zich wenden tot de Commissie voor de Verzoekschriften uit de Tweede of Eerste Kamer of de Nationale ombudsman.