Heeft u lang moeten wachten op een uit te betalen bedrag van de Belastingdienst dan krijgt u meestal rente vergoed. Omgekeerd moet u als belastingschuldige rente betalen als de Belastingdienst lang op het geld heeft moeten wachten.

Het verschil tussen de heffingrente en de invorderingsrente is dat de heffingsrente wordt berekend vanaf 1 juli van het betreffende belastingjaar over de periode tot de dagtekening van de belastingaanslag. De invorderingsrente gaat lopen vanaf het moment dat deze aanslag had moeten worden betaald.

Het percentage van de heffings- en invorderingsrente wordt ieder kalenderkwartaal opnieuw vastgesteld. Voor het derde kwartaal van 2009 is het percentage voor de heffings- en invorderingsrente verlaagd tot 2,75 procent. Deze rente was de eerste drie maanden van dit jaar nog 4,9 procent.

Bent u het niet eens met het in rekening brengen van heffings- of invorderingsrente of de hoogte daarvan? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. U moet dit bezwaarschrift indienen binnen zes weken na dagtekening van de beslissing waarbij de rente in rekening is gebracht.