DEN HAAG - Grote bedrijven hebben allemaal een eigen continuïteitsplan en zijn voorbereid op ziekte van grote groepen werknemers.

Voor andere ondernemingen die willen weten hoe zij zich kunnen voorbereiden op de Mexicaanse griep, heeft werkgeversorganisatie VNO-NW samen met de overheid informatiemateriaal ontwikkeld. Dat zegt Geo Aldershof, die bij de werkgeverskoepel onder meer belast is met veiligheid.

''Uitgangspunt is dat op dit moment geen reden is tot overdreven zorg'', zegt Aldershof. ''Het virus is nog steeds mild.'' Al twee jaar geleden heeft VNO-NCW samen met de ministeries van Volksgezondheid en Binnenlandse Zaken informatiemateriaal ontwikkeld voor bedrijven die willen weten hoe zij zich kunnen voorbereiden op een pandemie.

Dat was in de periode van de vogelgriep (H5N1). Die informatie is onder meer te vinden op de website van VWS.

Adviezen
Daarin staan ook de adviezen die in de brief staan die het ministerie van Binnenlandse Zaken donderdag aan werkgeversorganisaties en bedrijven heeft gestuurd. Zo wordt aangeraden om te proberen besmetting via het bedrijf te voorkomen door zieken thuis te laten blijven, door telewerken, vergaderingen te beperken en altijd te zorgen voor goede hygiëne.

Grote ondernemingen, met name in essentiële sectoren als de energie- of drinkwatervoorziening, hebben eigen draaiboeken en zijn bezig die zo nodig te actualiseren, aldus Aldershof. De werkgeverskoepel heeft een informerende rol.