SCHIPHOL-OOST - De Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) is in de eerste helft van dit gebruiksjaar bij de afhandeling van het vliegverkeer van en naar Schiphol binnen de normen van de meeste milieuregels gebleven.

Alleen van twee normen die gelden voor nachtvluchten werd in iets te veel gevallen afgeweken. Dat maakte LVNL donderdag bekend.

Volgens een woordvoerster gaat het om lichte overschrijdingen van normen die betrekking hebben op de aanvlieghoogte en de vertrekroutes van vliegtuigen in de nachtelijke uren.

Balans
LVNL verwacht de balans in de tweede jaarhelft recht te kunnen trekken, zodat aan het eind van het jaar geen sprake meer is van overschrijdingen.

LVNL brengt aan het eind van het gebruiksjaar verslag uit aan de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW). Als dan blijkt dat LVNL een of meer van de in totaal elf milieuregels heeft overtreden, kan de inspectiedienst een boete opleggen.