Op kantoor hoest iemand hevig. Zou hij het zijn? Degene die ons allen zal besmetten met de Mexicaanse griep? En dan? Iedereen ziek. Wie bedient dan onze machines? Wie ondersteunt onze klanten? Hoe erg is het eigenlijk?

Door Luc Molenaar | ASI Consulting

Deze vragen en nog veel meer spelen bij veel directeuren, managers en personeelsleden door het hoofd. Gisteren nog werd bekend dat het Ministerie van Binnenlandse Zaken aan werkgeversorganisaties en bedrijven een brief heeft gestuurd met de melding dat mensen moeten thuisblijven indien Mexicaanse griep vermoed wordt.

Ook medewerkers die straks massaal terugkomen van vakantie en binnen zeven dagen ziek worden, dienen te naar huis te worden gestuurd. Uiteraard moet thuis de huisarts worden geraadpleegd. De kernvraag is: zal de huisarts het druk krijgen?

Verspreiding
Het is moeilijk te voorspellen of deze griep op grote schaal uitbreekt in ons land. Maar de kansen zijn aanwezig en de overheid zegt er maatregelen voor te hebben genomen.

Maar hoe zit het met bedrijven? Hebben zij wel goed nagedacht over de gevolgen van deze griep? En wat doen ze om verspreiding te voorkomen of te minimaliseren?

Het zou toch raar zijn als je vanaf je werkplek naar een bijna lege ruimte staart en meer dan de helft ziek thuis is. Het is een bijna enge gedachte. Maar er is veel dat bedrijven kunnen doen om risico’s in te perken en bij uitbraak continuïteit zo goed mogelijk proberen te waarborgen. Dit geldt natuurlijk voor zowel de bedrijven als haar medewerkers.

Business Continuity Planning
Zo heeft Aegon bijvoorbeeld haar Risk Management afdeling de opdracht gegeven procedures in te voeren ter voorkoming van een uitbraak, en daarbij goed nagedacht over de gevolgen ervan. Dit fenomeen is ook bekend onder de naam Business Continuity Planning (BCP).

Gelukkig zijn er veel organisaties die dit goed hebben ingevoerd. Maar helaas blijven er nog vele achter. Voor deze organisaties is het van wezenlijk belang toch eens een risico assessment uit te voeren. Wat gebeurt er als….? En dan….? En dan….? Breng de gevolgen in kaart voor personeel en bedrijf. Ontwikkel adequate procedures. Handhaaf deze.

Procedurehandboek
En dan waar het echt om gaat: we hebben procedures, hoe krijgen we de mensen mee? Het is gebleken dat, hoewel veel mensen de Mexicaanse griep vrezen, zij de dreiging niet echt serieus nemen. Dit is vaak zo met dergelijke ‘rampen’. Pas als het toeslaat, is de urgentie daar. Maar dan is het eigenlijk te laat om er nog iets mee te doen.

Dus vergeet vooral niet uw medewerkers mee te nemen bij de ontwikkeling en invoering van de ‘continuïteitsprocessen’. Het zou toch vervelend zijn als u straks alleen op het werk zit met een mooi procedurehandboek op uw schoot, nietwaar?

Beterschap!