PARIJS - De internationale handel van de geïndustrialiseerde landen is in het eerste kwartaal van dit jaar verder gedaald. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), die woensdag naar buiten kwamen.

De dertig lidstaten van de OESO exporteerden gemiddeld 13,4 procent minder dan in het laatste kwartaal van vorig jaar. De import nam met 15,2 procent af. Ten opzichte van het eerste kwartaal van vorig jaar vielen zowel de export als de import met ruim 27 procent terug.

Export
In de zeven grootste economieën (G7) ging de export met 13,6 procent achteruit ten opzichte van het voorgaande kwartaal. In Japan was de daling met bijna 27 procent het sterkst. De uitvoer van de Verenigde Staten was 11,5 procent lager dan in de laatste drie maanden van vorig jaar, Duitsland noteerde een achteruitgang van 13 procent.

De OESO presenteerde geen specifieke gegevens over de internationale handel van Nederland.