AMSTERDAM - De huidige economische crisis heeft op lange termijn geen grote gevolgen voor de carrière van jongeren, ook als zij nu werkloos raken. Dat stelt het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht woensdag op basis van eigen onderzoek.

Op korte termijn raken vooral laagopgeleide jongeren werkloos. Van de jongeren die in 2007 een vmbo-opleiding afrondden, was destijds zes procent werkloos. Afgelopen najaar was dat opgelopen tot negen procent.

Werkloosheid
Bij jongeren met een MBO-1-diploma is de werkloosheid opgelopen van tien naar zestien procent. Bij jongeren met een hoger diploma is geen sprake van hogere werkloosheid.

De onderzoekers hebben ook gekeken naar het carrièreverloop van jongeren die tijdens de crisis van de jaren tachtig een diploma haalden en op de arbeidsmarkt kwamen. Na twintig jaar bleken zij niet vaker werkloos dan gemiddeld. Wel verdienden zij gemiddeld iets minder.

Techniek
De economische crisis zal op termijn wel een nog groter tekort aan vaklui op technisch gebied veroorzaken. Dat komt omdat laagopgeleide jongeren nu niet voor een opleiding op dat gebied kiezen, aangezien die sector conjunctuurgevoelig is.