Een hedgefonds is een beleggingsfonds dat zich onderscheidt van tradionele fondsen doordat er niet aleen waardepapieren gekocht worden, maar ook effecten geleend worden die vervolgens verkocht worden.

Door Fred Huibers | Het Haags Effektenkantoor

Als een fondsmanager short gaat in bijvoorbeeld een aandeel hoopt hij te profiteren van een aanstaande koersdaling. Hij boekt dan namelijk winst door de het aandeel te lenen tegen een koers van 100 euro en deze later terug te kopen tegen een koers van bijvoorbeeld 80 euro en daarmee de (effecten)lening af te lossen. Een ander belangrijk verschil met traditionele beleggingsfondsen is dat hedgefunds vrijwel niet onder toezicht staan.

Toezicht
Beleggers hebben momenteel voor circa 900 miljard euro geïnvesteerd in hedgefondsen. Zelfs na de koersdalingen van rampjaar 2008 en na de uitstroom van ingelegde gelden nog altijd een astronomisch bedrag. Zowel institutionele beleggers (pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen) als vermogende particulieren hebben blijkbaar vertrouwen in hedgefunds.

De hedgefondsen zijn vooral gevestigd in de V.S. (crica tweederde van de ingelegde middelen) en in Europa (vooral in Londen). De Europese autoriteiten denken dat de kredietcrisis mede veroorzaakt is door hedgefondsen en willen de fondsen onderwerpen aan een strenger toezichtsregime.

Recent heeft EU commissaris McGreevy zich laten ontvallen dat hedgefondsen een belangrijke risicofactor zijn voor de stabiliteit van het Europese financieel systeem. De schandelen rond sommige hedgefondsen zoals die van Madoff hebben deze wens nog verder versterkt.

Vlucht
De voorstellen om de regelgeving rond de hedgefondsen te verscherpen zijn het meest uitgesproken in Europa. Vooral Frankrijk en Duitsland dringen aan op hogere kapitaalseisen (hedge fondsen zouden 0,2 procent van de beheerde activa in de vorm van eigen vermogen moeten aanhouden) en willen dat hedgefondsen alleen na goedkeuring van de toezichthouders hun diensten mogen aanbieden.

In reactie op de op stapel staande wetgeving schreeuwen vooral de in Londen gevestigde hedgefondsmanagers -waar driekwart van de Europese hedgefondsen gevestigd zijn- moord en brand. Zij wijzen op de kostenverhogende effect van de voorgestelde regels en beweren dat zij niet langer innovatief kunnen zijn. Dat zou ten koste gaan van de rendementen die (institutionele) beleggers kunnen behalen, wat de toch al slechte prestaties van bijvoorbeeld pensioenfondsen niet helpt.

De Londense hedgefondsmanagers dreigen dan ook de EU te verlaten om kantoor te gaan houden in bijvoorbeeld Zwitserland. Wat gaat er nu gebeuren? Binnenkort neemt Zweden het voorzitterschap van de EU over. Als de voortekenen niet liegen zullen de Zweden proberen een compromis te sluiten met het Frans/Duitse kamp dat strengere regels wil, en het Engelse kamp dat dit juist wil tegenhouden.

Fred Huibers is partner bij Het Haags Effektenkantoor