De Belastingdienst probeert de binnengekomen aangiften, bezwaarschriften en vragen zo snel mogelijk af te handelen.

De aangiften inkomstenbelasting worden binnen één jaar behandeld. Er kunnen echter uitzonderingen zijn. Wettelijk heeft de Belastingdienst drie jaar de tijd om u een aanslag inkomstenbelasting te sturen. Als u uitstel heeft gekregen voor het indienen van uw aangifte,
dan wordt de uitsteltermijn bij de behandelingstermijn opgeteld.

De Belastingdienst streeft ernaar op een bezwaarschrift (pdf) binnen zes weken te beslissen.
Als het toch langer duurt, krijgt u daarvan op tijd bericht. De Belastingdienst moet bezwaarschriften volgens de wet uiterlijk binnen één jaar afhandelen. In bijzondere omstandigheden kan deze termijn worden verlengd met nog één jaar.

Vragen
Als u vragen stelt aan de Belastingdienst, wilt u zo snel mogelijk antwoord. De Belastingdienst streeft ernaar uw verzoeken om informatie binnen een maand af te handelen.

Als uw bezwaar niet aan de eisen voldoet, dan krijgt u de gelegenheid om uw bezwaar aan te vullen. De tijd die u daarvoor nodig hebt, komt boven op de zes weken.

Termijn
Stelt de Belastingdienst vragen aan u? Dan heeft u recht op een redelijke termijn om antwoord te geven. De Belastingdienst zal van tevoren altijd duidelijk aangeven wat die termijn is. Als u door bijzondere omstandigheden pas ná de uiterste datum kunt reageren, wordt de termijn op uw verzoek meestal verlengd.

Als de inspecteur weigert een besluit te nemen of hij neemt een besluit niet op tijd? Dan kunt u bezwaar of beroep instellen. Voor de toepassing van de wettelijke voorschriften over bezwaar en beroep worden met een besluit namelijk gelijkgesteld: de schriftelijke weigering een besluit te nemen, en het niet tijdig nemen van een besluit.