Als u belasting moet betalen of terugkrijgen? Dan hoeft u niet te wachten op een definitieve afrekening via uw aangifte na afloop van het jaar. U kunt ook al maandelijks geld terugkrijgen of betalen.

De Belastingdienst stelt met de definitieve aanslag inkomstenbelasting vast hoeveel u moet betalen of terugkrijgen. Verwacht de fiscus dat u ook over het lopende jaar geld terugkrijgt of moet betalen dan volgt automatisch een voorlopige teruggave of voorlopige aanslag.

Betaalt u een voorlopige aanslag of ontvangt u een voorlopige teruggaaf? Dan kan het zijn dat u deze wilt wijzigen. Daarvoor kunt u gebruik maken van het programma dat u kunt downloaden op de site van de Belastingdienst.

Als u het niet eens bent met de definitieve aanslag, kunt u een bezwaarschrift indienen.

Toeslagen
Het kan zijn dat u recht heeft op een bepaalde toeslag. Er zijn verschillende soorten toeslagen: de huurtoeslag, zorgtoeslag, het kindgebonden budget en de kinderopvangtoeslag.

Wilt u een toeslag aanvragen of ontvangt u al een toeslag maar wilt u wijzigingen in uw persoonlijke omstandigheden doorgeven? Dan kunt u gebruik maken van verschillende aanvraag- en wijzigingsprogramma's op internet.

Bezwaar
Bent u het niet eens met een tegemoetkoming of toeslag die u ontvangt van de Belastingdienst, dan kunt u daartegen bezwaar maken.