Ecologisch verantwoord ondernemen krijgt in moeilijke tijden als deze al snel minder aandacht. Zeker voor ecologisch verantwoorde IT (groene IT) is dit een gemiste kans. Groene IT en zakelijk voordeel gaan namelijk hand in hand en bedrijven die hier gericht op acteren, behalen aanzienlijke voordelen. Een aantal voorbeelden illustreren dit.

Door Gerco Grandia | Logica

Het energieverbruik van datacenters, van oudsher vooral ontworpen om betrouwbaarheid te maximaliseren, is een forse kostenpost. In bepaalde gevallen overstijgen de energiekosten de kosten van afschrijving, personeel en gebouwen reeds. Het realiseren van energiebesparingen zet dus direct zoden aan de dijk.

Dit kan enerzijds bereikt worden door in uw datacenter zaken als koeling en stroomtoevoer te optimaliseren. Een traditioneel datacenter verbruikt, ten opzichte van de computerapparatuur, 100 procent tot wel 300 procent aanvullende energie, terwijl moderne datacenters als die van Google dat hebben gedecimeerd tot zo'n 20 procent.

Besparing
Als alle datacenters in de VS met Google's efficiëntie zouden opereren, zou met die besparing de steden Atlanta, Los Angeles, Chicago en Washington D.C. van energie kunnen worden voorzien. Grote getallen dus.

De tweede slag is te maken in het optimaliseren van het gebruik van de computerapparatuur zelf. Door het rationaliseren (ofwel standaardiseren) van bedrijfstoepassingen neemt de wendbaarheid en beheersbaarheid van uw bedrijf toe en de kosten af.

Door technieken als virtualisatie toe te passen worden applicaties ontkoppeld van de hardware waardoor apparatuur veel efficiënter te benutten is, met lagere beheerkosten en een verbeterde beschikbaarheid als resultaat. In beide gevallen wordt de benodigde apparatuur en bijbehorend stroomverbruik fors minder, soms zelfs gedecimeerd, met minder belasting op het milieu. En minder druk op uw budget.

Cloud computing
Vanuit zakelijk oogpunt is veel voordeel te behalen, maar geeft ook aan dat een diepgaande kennis van IT benodigd is. En dat terwijl u liever alle aandacht op de business zou willen richten. Neem kennis van de belofte van 'cloud computing'. Applicaties en infrastructuur worden daarbij als een service aangeboden vanuit hoog geoptimaliseerde datacenters, met een kortere time-to-market en geminimaliseerde investering als voordelen. Ondanks het hoge hypegehalte een fundamentele ontwikkeling in hoe wij met IT omgaan.

Deze 'cloud' datacenters worden niet meer ontworpen als een heterogene verzameling computers, maar als één, volledig geoptimaliseerd systeem, volledig toegespitst op een beperkte set toepassingen. Als het ware één grote computer met de omvang van een datacentrum. De schaalvoordelen brengen niet alleen een financieel voordeel, ook de CO2 reductie vaart er wel bij.

De conclusie is helder, door groene IT-kansen serieus te nemen doet u uw CFO een groot plezier. En dat u hiermee een positieve bijdrage aan het bestrijden van het klimaatprobleem levert, is een bijzonder prettige bijkomstigheid.