AMSTERDAM - Bedrijven krijgen tijdelijk meer vrijheid om bij reorganisaties zelf te kiezen welke krachten ze willen behouden en welke werknemers ontslagen worden. Minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil de verruiming 1 augustus laten ingaan.

 

De verruiming wordt teruggedraaid als de economische crisis voorbij is. Het afspiegelingsbeginsel blijft van kracht, waardoor in iedere leeftijdsgroep de mensen met de minste dienstjaren ontslagen worden.

Nieuwkomers
Nieuw is dat bedrijven voortaan 10 procent van deze gelijke verdeling mogen afwijken. De meest waardevolle nieuwkomers worden zo gespaard. Deze mensen zijn nodig om de crisis door te komen en in betere economische tijden snel de draad weer op te pakken.

Overigens zijn de vakcentrale FNV en de PvdA niet gecharmeerd van de plannen van Donner: hij zou de kamermotie waarin de wens wordt uitgesproken om het midden- en kleinbedrijf meer vrijheid te geven bij het behouden van vakkrachten ‘veel te ruim’ interpreteren om zo het ontslagrecht te versoepelen.