AMSTERDAM - Voor het eerst in jaren adviseert uitkeringsinstantie UWV minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) de WW-premie te verhogen. Het UWV beheert de fondsen en ziet in deze crisistijd het vermogen slinken, nu minder mensen werken en steeds meer mensen werkloos raken.

Het UWV adviseert op basis van goed fondsbeheer en vindt derhalve dat de kas ook op lange termijn goed gevuld moet zijn. Daarom zou de WW-premie in 2010 stevig omhoog moeten, zo bevestigt een UWV-zegsman zaterdag berichtgeving in Trouw.

Vermogen
De verwachting is dat het vermogen van de fondsen dit jaar met 3 miljard euro afneemt. In 2010 zal het saldo niet makkelijk worden aangevuld, aangezien minder mensen aan het werk blijven en er ongeveer 2 miljard euro extra nodig is voor uitkeringen aan mensen die werkloos worden.

Een woordvoerder van het ministerie van Sociale Zaken geeft aan dat het gezien de slechte perspectieven niet voor de hand ligt om in 2010 de werkgeverspremie voor WW te verhogen. Het kabinet beslist dit najaar definitief.