DEN HAAG - Banken kunnen in de toekomst minder snel rekenen op overheidssteun. Het kabinet wil het bankwezen zodanig hervormen dat problemen bij financiële bedrijven allereerst binnen de sector worden opgevangen. De kosten van zeer risicovol bankieren mogen niet zomaar worden afgewenteld op de belastingbetaler.

Het kabinet vindt dat banken onderling een regeling moeten treffen om het spaargeld van klanten te garanderen. Dat kan via een gemeenschappelijk fonds waarin banken meer geld storten naarmate ze meer risico's nemen.

Risico's
Dat staat in de visie van het kabinet op de toekomst van de financiële sector. Het kabinetsstuk moet vooral ook voorkomen dat banken opnieuw zwaar in de problemen komen. ''We willen nooit meer meemaken dat op de financiële markten zúlke risico's genomen worden'', zei minister Wouter Bos van Financiën vrijdag in een toelichting.

De financiële crisis in de bankensector was vorig jaar de opmaat voor een wereldwijde recessie en steunoperaties waarbij landen vele miljarden in banken moesten steken. Nederland moest bijvoorbeeld ABN Amro en Fortis Bank Nederland nationaliseren en stak grote bedragen in bankverzekeraar ING.

Combinaties
De crisis heeft volgens de minister van Financiën het einde ingeluid van banken die wereldwijd opereren en een zeer breed palet aan diensten aanbieden, met bijvoorbeeld een combinatie van verzekeren, vermogensbeheer, consumentenbankieren en zakenbankieren. ''Ik denk dat de tijd voorbij is dat we banken aanmoedigen alsmaar groter te worden'', zei Bos. De toekomst ligt volgens hem bij 'slanke' banken met een solide financiering en een duidelijk afgebakend werkgebied.

Dat kan mede worden afgedwongen door strak toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB). Door bijvoorbeeld banken met risicovolle producten te dwingen meer financiële buffers achter de hand te houden, kan ongebreidelde groei worden voorkomen. Het kabinet vindt dat ook de bestuurders van bankbedrijven nadrukkelijk een verantwoordelijkheid hebben voor gecontroleerde expansie.

Rendement
De groei van financiële bedrijven moet voortaan gelijk opgaan met de economische groei. ''Overmatig gebruik van vreemd vermogen, een te risicovolle zoektocht naar rendement of kwetsbare constructies buiten de balans om mogen niet de basis vormen voor snelle expansie'', vindt het kabinet.

In de kabinetsvisie staat nogmaals dat het toezicht op de sector moeten worden verbreed.