Een internationale harmonisatie van keurmerken voor duurzame elektriciteit is snel noodzakelijk. Afnemers van elektriciteit zijn nu namelijk nauwelijks in staat hun inkoop van duurzame elektriciteit strategisch op te zetten.

Door Klaas van den Berg | PricewaterhouseCoopers

De elektriciteit van energiebedrijven krijgt een keurmerk als deze voldoet aan specifieke eisen en criteria op het gebied van duurzame elektriciteitopwekking. Afnemers, zoals internationaal opererende ondernemingen, hechten waarde aan zo'n keurmerk, omdat ze bij aanschaf van groene elektriciteit weten dat ze een bewuste keuze maken.

Veel internationale ondernemingen leggen bovendien verantwoording af over hun impact op het milieu. Hierin speelt ook de inkoop van groene elektriciteit een belangrijke rol.

Wereldwijd
Door de lokale focus van de bestaande keurmerken zijn internationale ondernemingen nauwelijks in staat een wereldwijde strategie op te zetten voor de inkoop van duurzame elektriciteit. Een harmonisatie van de keurmerken is daarom noodzakelijk, maar er wordt momenteel geen aanstalten gemaakt om een internationaal criteriasysteem op te zetten. Een Europees initiatief, het European Green Electricity Network, werd zelfs begin dit jaar beëindigd.

Dat is een gemiste kans. Een benadering zoals we die kennen bij bijvoorbeeld het FSC-keurmerk voor bosbeheer, is volgens mij een goede invalshoek om tot een internationaal label voor duurzame elektriciteit te komen.

Het FSC-keurmerk is gebaseerd op basisstandaarden, die per land of regio een eigen invulling kennen. Onafhankelijke controleurs bepalen of de standaarden worden nageleefd en zijn bevoegd om een keurmerk te geven.

Randvoorwaarden
Voor regelgevers ligt er een belangrijke taak om de randvoorwaarden voor duurzame elektriciteit op te stellen. Zeker in Nederland, dat vooral op het gebied van transparantie achterloopt.

Uit recent onderzoek blijkt dat dertien van de zeventien onderzochte Europese keurmerken vermelden van welke bron de elektriciteit komt. In hetzelfde aantal landen gaan de keurmerken zelfs een stap verder en wordt de herkomst gegarandeerd. De keurmerkeisen in Nederland blijven in beide gevallen achter.

Het belang is er zeker, want betere communicatie en verhoogde transparantie over de herkomst van duurzame elektriciteit draagt bij aan het oorspronkelijke doel: een betere marktwerking en vraag van afnemers op het gebied van duurzame elektriciteit.

Klaas van den Berg is werkzaam bij PricewaterhouseCoopers en geeft leiding aan de Nederlandse sustainability-prakijk