UTRECHT - Vakbonden FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond en De Unie spannen een kort geding aan tegen warenhuisketen V&D. De bonden eisen dat V&D zich houdt aan de afspraken die zijn vastgelegd in de cao.

FNV-bestuurder Henk van der Ploeg bevestigde de gang naar de rechter donderdagochtend, nadat de directie van de warenhuisketen een ultimatum van de bonden had laten verlopen. Daarin stelden de bonden dat V&D voor donderdagochtend 09.00 uur afstand moest doen van het verzoek aan het personeel om 'vrijwillig' af te zien van loonsverhoging gedurende zeven maanden.

Eerder deze week heeft V&D het personeel gevraagd op individuele basis tot februari 2010 af te zien van de loonsverhoging per 1 juli die in de cao is afgesproken. Van der Ploeg bestempelde dat verzoek als ,,onredelijk en onfatsoenlijk''. ,,Het creëert ongelijkheid op de werkvloer als sommige mensen in hun naïviteit honderden euro's inleveren en anderen niet.''

V&D reageerde teleurgesteld op de acties van de bonden, maar gaf tegelijkertijd aan overtuigd te zijn van haar sterke juridische positie en de steun van de medewerkers. ,,We hebben het volste vertrouwen dat onze medewerkers zeer goed in staat zijn om vrijwillig en persoonlijk de juiste afweging te maken'', stelde de warenhuisketen in een reactie.

De bonden beraden zich later op de dag over de inhoud van de dagvaarding.