Werk lijkt zinvol als je bezig bent met dingen goed te doen. Maar hoe efficiënt is het als je je nooit afvraagt of je wel met de goede dingen bezig bent?

Door Rob Wagenaar | ASI Consulting

De zomer is begonnen en het land begint langzamerhand op vakantie te gaan. In de zomervakantie doen veel mensen heel andere dingen dan in hun normale leven. Ze lezen een boek bijvoorbeeld of liggen een paar uur in de zon of doen een spelletje Scrabble met de familie.

In sommige schaarse gevallen geeft men zich zelfs over aan het zogenaamde "luieren". Luieren is geen populaire activiteit in Nederland. In onze vertrouwde calvinistische jargon is ledigheid zelfs "des duivels oorkussen".

Gewerk
Gewerkt moet er worden en wel veel en vaak. Velen van ons lopen regelmatig rond met een schuldcomplex: heb ik wel genoeg gedaan? Maar werken, dingen doen, is soms helemaal niet zinvol. Want het hangt er natuurlijk wel af wat u doet. Zijn dat wel de juiste dingen? Of kunt u uw tijd veel beter gebruiken. Hoe vaak vraagt zich eigenlijk af of u wel de goede dingen doet?

Want als u de dingen doet, dan doet u ze natuurlijk wel goed. Dat is het volgende levensmotto dat er bij ons ingehamerd is: je moet de dingen goed doen. En omdat "goed" een niet gedefinieerd begrip is, lopen er veel perfectionisten tussen ons rond. Maar dat is het thema voor een andere column. Terug naar de goede dingen doen.

Tijd
Het is bekend, ook door onderzoek en zelfs eenvoudige testjes in groepen: verreweg de meeste tijd wordt besteed aan de dingen goed doen. Wij zijn allen behoorlijk geprogrammeerd om te doen wat "verwacht" wordt of wat wij van onszelf verwachten. Zelden vragen wij ons af: doen wij wij wel de goede dingen. En het zal duidelijk zijn: de efficiëntie van de dingen goed doen haalt het niet bij de effectiviteit van de goede dingen doen!

Het doen van de goede dingen is helemaal niet vanzelfsprekend. Een paar gedachten om hieraan te werken:

  • Denktijd en rust. U weet het wel, de ideeën komen in bed, onder de douche, op het toilet. Kennelijk heet uw brein rust nodig en een andere omgeving om in alternatieven te denken. U kunt dat sturen, zoiets is te plannen als u dat echt wilt.
  • Routines uitdagen. Ook hetgeen u al jaren doet dient af en toe van een vraagteken te worden voorzien. Kan het anders, dient het nog het doel, wat zijn de alternatieven. Verandering leidt vaak tot onverwachte positieve neveneffecten!
  • Gaten in u agenda houden. Het geeft een mooi actiegevoel als u de hele dag aan het rennen bent van bijeenkomst naar bijeenkomst. Maar schijn bedriegt. U gunt uzelf geen tijd voor reflectie, u bent al vol bezet. Ook hier geldt weer, sta uzelf "lege" tijd toe.
  • Stel vragen. Ook voor uw mensen geldt, doen zij de goede dingen. Door vragen te stellen als: waarom doe je dat, wat zijn je alternatieven, welk doel wil je daarmee bereiken, worden mensen aan het denken gezet over "waarom de dingen doen"

Terug naar uw vakantie. Na een week bent u volledig uitgerust en is er tijd voor echt nieuwe ideeën en gedachten. Bij mij zijn de beste invallen ontstaan in de vroege avond met een glas wijn op een heuvel in de Toscane. Is dit een pleidooi om in uw vakantie te blijven werken? Ik zou niet durven.

Maar als uw hersenen de vakantie gebruiken om u van verse en mooie gedachten te voorzien over "de goede dingen doen", dan zou ik een klein bloknootje bij de hand houden.