DEN HAAG - De Arbeidsinspectie is waakzaam of de economische crisis aanleiding is voor meer bedrijven om met illegale arbeid de loonkosten te drukken.

De inspectiedienst van het ministerie van Sociale Zaken kondigde donderdag aan dit jaar alert te zijn op meer illegale arbeid, terwijl de inhuur van buitenlandse werknemers zonder de benodigde papieren de laatste jaren juist afnam.

Volgens een woordvoerster van de Arbeidsinspectie wordt de concurrentie voor bedrijven door de crisis groter. Hierdoor neemt de kans toe dat werkgevers op een oneerlijke manier proberen te concurreren en hun 'gewone' personeel aan de kant zetten voor onderbetaalde illegale krachten. De zegsvrouw benadrukte dat dit soort praktijken nog niet gesignaleerd zijn.

Daling
Sinds 2006 is een daling te zien in het gebruik van illegaal personeel. Bij 16 procent van de ruim 10.000 controles die vorig jaar zijn uitgevoerd bij bedrijven, werden door inspecteurs misstanden aangetroffen. In 2007 ging het nog om 18 procent en het jaar daarvoor om 23 procent.

De daling wordt vooral toegeschreven aan strengere controles. Ook maakt het veel uit dat voor veel Oost-Europeanen uit nieuwe EU-lidstaten, onder wie de Polen, geen vergunning meer nodig is om in Nederland te werken. Voor Roemenen en Bulgaren geldt nog wel een vergunningsplicht. Zij worden vaak als illegaal (zelfstandig) werkende aangetroffen.

Schoonmaak
Maar er zijn grote verschillen. Zo stuitte de Arbeidsinspectie vorig jaar in de schoonmaak bij een derde van de controles nog op illegale arbeid en onderbetaling. In de bouw, een sector die bekendstaat om veel illegale werknemers, bleek het aantal overtredingen gehalveerd en werd bij 18 procent van de inspecties misstanden geconstateerd.

Na gerichte inspecties in de autobranche bleken drie op de tien meldingen over illegale arbeid te kloppen. In de land- en tuinbouw is de illegale arbeid teruggedrongen tot 11 procent, maar springen agrarische regio's in de noordelijke provincies, Gelderland, Utrecht, Flevoland, Limburg en het Westland er negatief uit. In de horeca blijven Chinese restaurants weer slecht scoren.

Op plekken waar het nog niet goed gaat, zal de Arbeidsinspectie streng blijven controleren.