AMSTERDAM - De Nederlandse 'Groepsrentebox' is een toegestane constructie voor bedrijven om minder belasting te betalen over inkomsten uit groepsleningen. Dit oordeelde de Europese Commissie woensdag.

Nederland had het voornemen geuit om de opbrengsten uit leningen tussen groepsonderdelen niet langer op het vennootschapsbelastingtarief van 25,5%, maar slechts tegen 5% te belasten. Een argument van Nederland hiervoor was dat onderlinge dividendbetalingen helemaal niet belast worden.

Commissie
De Europese Commissie ontving naast de opmerkingen van Nederland ook betogen van werkgeversorganisatie VNO-NCW en van Belgie. Over de toevoeging van deze laatsten communiceert de Commissie niet.

EU-commissaris voor mededinging Neelie Kroes was belast met het onderzoek naar de regeling en oordeelde uiteindelijk dat deze geen verkapte staatssteun inhield.