DEN HAAG - Werkgevers zijn vanaf half juli verplicht om discriminatie op de werkvloer te bestrijden.

De Arbeidsinspectie zal net als bij seksuele intimidatie en pesten in actie komen als er signalen zijn dat in een bedrijf of sector werknemers blootstaan aan dergelijk ongewenst gedrag van collega's en leidinggevenden. De verplichting moet werkgevers bewuster maken dat discriminatie zich kan voordoen en dat zij maatregelen kunnen nemen om de risico's in te dammen.

Arbowet
Dat heeft een woordvoerster van minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) woensdag gezegd. Een wijziging van de Arbowet is inmiddels al door de Eerste Kamer aangenomen, maar treedt pas in werking als het halverwege deze maand op officielebekendmakingen.nl verschijnt. Sinds 1 juli wordt nieuwe regelgeving via deze website gepubliceerd in plaats van in de Staatscourant.

Als er in een bedrijf of sector duidelijk sprake is van risico op discriminatie, dan kan de Arbeidsinspectie van werkgevers eisen dat ze ,,een gericht beleid'' voeren om dit tegen te gaan. Voor werkgevers die hieraan geen gehoor geven, dreigt een boete.

Discriminatie
Nadat het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) eind 2007 na onderzoek had geconcludeerd dat niet-westerse allochtonen worden gediscrimineerd op de arbeidsmarkt, besloot Donner maatregelen te nemen.

Volgens hem zijn werkgevers op grond van de Arbeidsomstandighedenwet verplicht de ,,psychosociale arbeidsbelasting'', ofwel zaken die stress op het werk veroorzaken, tegen te gaan. Discriminatie kan in de ogen van Donner ook zorgen voor psychosociale arbeidsbelasting.

Maatregelen
Volgens de woordvoerster van Donner worden werkgevers niet plotseling opgezadeld met een hoop extra werk nu het tegengaan van discriminatie ook in de Arbowet komt te staan. Het anti-discriminatiebeleid zou meegenomen kunnen worden in de maatregelen die werkgevers nu al nemen tegen bijvoorbeeld pesten en seksuele intimidatie. Vaak gaat het om maatregelen, zoals gedragscodes, een klachtenregeling en vertrouwenspersonen.