DIEMEN - Veel werknemers willen wel bijsparen om hun pensioengat op te vullen. Maar de meesten doen dat bij voorkeur niet bij hun eigen pensioenfonds. Dit blijkt uit een representatieve steekproef van GfK Panelservices in opdracht van de verzekeraar Generali.

Meer dan de helft van de duizend ondervraagde werknemers vindt de informatie van pensioenaanbieders onvoldoende, zo kwam verder uit de steekproef naar voren.

Voldoende
Vier van de tien ondervraagden willen nu weten of hun pensioenopbouw voldoende is om na hun pensionering op dezelfde voet verder te kunnen leven. Is dat niet het geval, dan is 45 procent bereid extra te sparen, aldus het onderzoek. Driekwart wil die extra spaarpot niet onderbrengen bij hun eigen pensioenfonds.

"Dit duidt op een grote vertrouwensbreuk met de pensioenfondsen", concludeert Jaap Oudijk, directeur marketing van Generali. De werknemers weten naar zijn zeggen dat met hun premie minder pensioen wordt opgebouwd dan waarop zij hebben gerekend. Maar zij hebben geen idee om welke bedragen het precies gaat.

Crisis
Pensioenfondsen zijn door de kredietcrisis hard getroffen en veel fondsen kunnen de komende jaren de pensioenen niet indexeren. Dat betekent voor pensioengerechtigden dat hun uitkering niet met de inflatie omhoog gaat. Voor werknemers die nog sparen voor hun pensioen betekent het dat zij minder opbouwen.

De meeste mensen willen niet langer doorwerken om het pensioengat op te vullen. Zij willen wel meer geld inleggen en daarbij risico mijden, aldus Oudijk.